Neottia nidus-avis - Vogel Nestwurz

Benannt nach dem nestartigen Rhizom